Жалпы мәліметтер

   «Психология және дефектология» кафедрасы 5В010300 –«Педагогика және психология» мамандығы бойынша келесі модульдік білім беру бағдарламасы негізінде педагог-психологтарды және педагог-дефектологтарды даярлап шығарады:

  1. Білімдік ортадағы психология;

  2. Практикалық психология;

  3. Психология және медиация.

5В010500- «Дефектология» мамандығы бойынша:

  1. Логопедия;

  2. Сурдопедагогика;

  3. Олигофренопедагогика;

  4. Инклюзивтік білім берудегі тьюторлық.

    Аталған мамандықтар өзекті және қазіргі заманғы білімдік кеңістікте сұранымға ие.