Жалпы мәліметтер

   «Психология және дефектология» кафедрасы 5В010300 –«Педагогика және психология» мамандығы бойынша келесі модульдік білім беру бағдарламасы негізінде педагог-психологтарды және педагог-дефектологтарды даярлап шығарады:

  1. 6В01110-Білімдік ортадағы психология;

  2. 6В01111-Практикалық психология;

  3. 6В01112-Психология және медиация.(Инновациялық ББ)

5В010500- «Дефектология» мамандығы бойынша:

  1. 6В01910-Логопедия;

  2. 6В01912-Сурдопедагогика;

  3. 6В01904-Инклюзивтік білім берудегі тьюторлық (Инновациялық ББ)

  4. Аталған мамандықтар өзекті,инновациялық және қазіргі заманғы білімдік кеңістікте сұранымға ие.