"Спорттық пәндер және жекпе – жектер" - ОПҚ

Ерепбаев Нурлан Кыдырбекович
Кафедра меңгерушісі
Педагогика ғылымдарының кандидаты доцент м.а.
Мекен-жай: №12 ғимарат,  6-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail:
nurlan64@mail.ru

Биданов Джахиб
Педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Jahib2013@mail.ru

Килибаев Адилбек Агабекович
Доцент
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail:
Kilibaev50@mail.ru

Наханов Куаныш Сабырович
педагогика ғылымының кандидаты, доцент.
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс мәліметтері: 8(7252) 53-02-49
Е-mail: 
abubakir@mail.ru
Давлетканов Шаукат Гаязович
ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушы, аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Shaukat.davlietkanov.47@mail.ru
Таиров Юнус Алаевич
ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушы, аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Jinnus.tairov.1951@mail.ru
Оспанбаев Ержан Сатыбаевич
ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушы, аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Ierzhan. ospanbaiev.73@mail.ru
Есипов Владислав Владимирович
магистр , аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Esipov_vlad@mail.ru
Длимбетова Бакжан Сериковна
Педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Bakzhan-05@mail.ru
Кадыров Алімжан Каримжанович
Магистр, аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Kadirov_1981@mail.ru
Саттаров Бағдатбек Кадырбекович
аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail: Haghdatbiek.sattarov.79@mail.ru
Оспанов Жанғызы Оразалиевич
аға оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail:
Jangazi_82@mail.ru
Изосимова Маргарита Александровна
оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail:
Mizosimova@list.ru
Жанбыров Бакытжан Нуралиевич
оқытушы
Мекен-жай: №12 ғимарат,  16-кабинет
Байланыс телефоны: 8(7252) 53-02-49
Е- mail:
zhb@bk.ru