Ғылыми-зерттеу жұмысы, СҒЗЖ

    2016-2017 оқу жылында кафедра профессор оқытушылар құрамының бірлесіп шығарған 5 ғылыми монографиясы және 30 дан астам халықаралық ғылыми мақалалары жарияланды.