«Экономика, заң және аграрлық мамандықтарға арналған дене тәрбиесі» - ОПҚ

 

Демеуов Ахан Калыбаевич
Факультет деканы м.а
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Мекен-жайы: ОҚМУ, №7-ші ғимарат, Тауке хан даңғылы 30.
Телефоны: 8 (7252) 53-48-01
Е-mail:
aaaahhhhaaaannnn8883@mail.ru

Мустафаев Испандияр Темирович
Кафедра меңгеруші м.а.
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail: Ispandiyr_70@mail.ru

Сарсенбаев Жанболат Толенбекович
Аға оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
zhan-077.sh.kz@mail.ru
Cихымбаев Қуаныш Сарсенбаевич
Аға оқытушы, магистр
Мекен-жай: №11 ғимарат, №26 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
sikhymbaevk@mail.ru
Байсеитова Аягоз Болганбаевна
Аға оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №22 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:baiseitova_75@mail.ru
Кумарова Ақмарал Калмахановна
Аға оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №22 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
Kumarova_66@mail.ru
Утебеков Ерболат Муратович
Аға оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:erbolat.utebekov.76@mail.ru
Жамбусинов Султан Байзакулы
Аға оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:Sultan_82@mail.ru
Джаймаев Айдар Рахимбердиевич
Аға оқытушы, магистр.
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
Dgaimaev_73@mail.ru
Филонова Анжела Юнусовна
аға оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №22 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
angel_anjel@mail.ru
Жунисов Галымжан Берикович
оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
galymzhan@mail.ru
Молдабеков Ерлан Онласынович
оқытушы
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:erlan@mail.ru
Кенжеев Мақсат Сабитович.
Оқытушы.
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
maksat@mail.ru
Мұсаев Асан Орыбаевич.
Оқытушы.
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
asan8888@mail.ru
Джолдасова Айнұр Найманбаева 
оқытушы ,магистр.
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01

Жандарова Азиза Амангельдыевна
Аға оқытушы.
Мекен-жай: №11 ғимарат, №23 каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01

Абу Айнұр Бейбітшілқызы
Аға лаборант.
Мекен-жай: №11 ғимарат, №24  каб.
Байланыс мәліметтері: 8 (7252)  53-48-01
E-mail:
ainura-aidi@mail.ru